BRL 9500

Readi is gecertificeerd volgens de BRL 9500.

Deze BRL 9500 staat onder beheer van het KBI. Deze wordt bij de samenstelling geadviseerd door een Centraal College van Deskundigen (CCvD). In dit CCvD zijn belanghebbenden en ook de branchevereniging AvEPA vertegenwoordigd.

De Beoordelings Richt Lijn 9500 bestaat uit een aantal delen:

  • 00 – Algemeen Deel.
  • 01 – Energielabels bestaande woningbouw
  • 02 – Maatwerkadvies bestaande woningbouw
  • 03 – Energielabels bestaande utiliteit
  • 04 – Maatwerkadvies bestaande utiliteit
  • 05 – Energielabels nieuwbouw woningbouw (in ontwikkeling)
  • 06 – Energielabel nieuwbouw utiliteit (in ontwikkeling)

Readi is gecertificeerd voor de delen: 00, 01 en 02 door SKW Certificatie.

Jaarlijks wordt er door SKW een audit uitgevoerd om te kijken of wij nog werken volgens de eisen van de BRL en of de kwaliteit nog goed is.

Deze audit bestaat uit twee delen:

  • organisatorisch; dit is een kantooronderzoek waarbij o.a. wordt gekeken of alle projectdossiers in orde zijn
  • projectmatig; hierbij wordt 2% van alle uitgebrachte labels en adviezen steeksproefsgewijs bezocht door de auditor van de Certificatie Instelling. Opdrachtgevers zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek door de auditor, anders bestaat de kans dat het label wordt verwijderd uit de landelijke database.