Certificering

Readi is gecertificeerd volgens de volgende richtlijnen:

 

BRL 9500 – 01 voor het uitgeven van Energie Prestatie Certificaten (energielabel)

Alle gecertificeerde bedrijven staan geregistreerd bij het KBI

Jaarlijks wordt er door onze Certificatie Instelling (CI) een audit uitgevoerd.
Deze bestaat uit 2 delen:

  1. organisatorische controle
    hier wordt op kantoor gekeken of het kwaliteitshandboek up to date is en of er gewerkt wordt volgens dit handboek.
    Ook wordt gekeken of alle informatie aanwezig is in de projectdossiers zoals beschreven is in de BRL 9500
  2. projectmatig controle
    hier worden 2% van de afgemelde labels en maatwerkadviezen in het werk gecontroleerd. De auditor van de CI gaat samen met een adviseur de door de CI geselecteerde adressen langs om te kijken of alle gegevens goed opgenomen zijn en er geen fouten zijn gemaakt met de invoer en advisering.

Al naar gelang het aantal uitgebrachte labels neemt de controle meerdere dagen in beslag.

Na afloop van de controles wordt er door de auditor een rapportage gemaakt waarin alle bevindingen staan en alle afwijkingen (kritiek/niet kritiek)
Een kritieke afwijking houdt in dat er een ernstige fout is aangetroffen. Deze dient binnen 4 weken hersteld te zijn.
Een kritieke afwijking heeft ook tot gevolg dat er opnieuw een aantal projecten gecontroleerd worden.
Een niet kritieke afwijking wil zeggen een kleine fout die weinig of geen invloed heeft op de kwaliteit van het product.
Niet kritieke afwijkingen moeten over het algemeen binnen 3 maanden hersteld of aangepast zijn.

Na een positieve controle wordt het certificaat voor een jaar verlengd. Tenzij er wijzigingen in de BRL plaatsvinden dat er tussentijds opnieuw gecontroleerd moet worden.

Ook dit jaar is de audit weer goed verlopen en is het certificaat weer vernieuwd: