Energielabel

Vanuit de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) is er de verplichting tot het leveren van een energielabel bij verkoop of verhuur van een woning.

Deze verplichting bestaat al sinds 2008, maar de overheid ging uit dat de markt dit zelf zou regelen. Dit gebeurde ook, maar niet zoals was bedoeld vanuit de EPBD, want als verkoper en koper overeenkwamen af te zien van het energielabel hoefde dit niet geleverd te worden.

Per 1 januari 2013 gaat de overheid strenger optreden hiertegen: als er bij verkoop of verhuur geen label is mag het pand niet geleverd worden, en wordt het niet ingeschreven in het kadaster.

Het energielabel geeft de energetische toestand van een gebouw weer.

Er wordt gekeken naar de volgende onderdelen:

  • isolatiegraad van de thermische schil; dit zijn de vloer, gevels (inclusief ramen en deuren) en het dak.
  • aanwezige installaties (verwarmingssinstallatie, eventuele boilers, zonnepanelen etc.)

Het label gaat uit van standaardwaardes dit om vergelijking met soortgelijke woningen mogelijk te maken.

Readi kan het energielabel snel voor u in orde maken. Indien nodig kunnen wij dit binnen 1 dag voor u regelen.

Ik wil:

Uw naam: (verplicht)

Adres: (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnr.: (verplicht)

Uw email (verplicht)