THERMISCHE FOTOGRAFIE.

Readi beschikt over level 1 certified thermische fotografen.
Thermografie: wat doet de thermograaf?

Dankzij de thermografie kunnen gebreken, gevaren of zwakheden in installaties, panden en constructies zichtbaar worden gemaakt. Voorbeelden: Isolatie waarden / warmte & koude verliezen, overbelaste aansluitingen in een elektrische installatie, lekkende compressoren in een mechanische installatie, lekkages in een vloerverwarming en tochtgaten in een constructie.

Hieronder enkele voorbeelden van toepassing bij een complex.

VOORDELEN VAN THERMOGRAFIE.

Readi thermografische fotografie maakt opnames van een installatie, constructie of pand, ziet gebreken, gevaren en zwakheden. Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij temperatuurverschillen in kaart worden gebracht. Dat gebeurt met een infrarood camera, die golflengtes detecteert, analyseert en omzet in beelden. De klant kan vervolgens heel gericht maatregelen nemen om het probleem of dreigende probleem te verhelpen.


IS WETEN.